Blog Archives

שיפוצים ובניה חדשה

  מעוניינים לשפץ? מזל טוב! לפני תחילת העבודה, מספר דברים שכדאי לדעת: כל בניה חדשה מעל 80 ס"מ מגובה הקרקע (לדוגמא, קיר בן שכנים) מחייבת רישיון. תהליך קבלת האישור כולל: תוכנית מהנדס ואדריכל פתיחת תיק בעירייה וקבלת היתר. למען קבלת ההיתר יש

Tagged with: , ,
Posted in מדריך