Blog Archives

מפות מדידה ותוקפן

תהליך הבניה וקבלת האישורים מצריך את השימוש במפות שונות. בשביל בעלי המקצוע זהו הז'רגון היומיומי, אך עבור הלקוח החד פעמי לעתים קרובות השפה אינה ברורה, כמו חוסר הבהירות בנוגע לדרישות התשלום וההבדלים בין סוגי המפות. להלן תיאור קצר של סוגי

Tagged with: , ,
Posted in כללי, מדריך

סימון שטחים עודפים במושבים

  בעקבות החלטת המנהל, נשלחה לאחרונה הודעה לוועדי המושבים עם דרישה להסדרת משבצת המושב ומעמדן של הקרקעות החקלאיות. בהודעה, המנהל דורש מהוועדים להסדיר את קרקעות המושב עפ"י התקן המאושר. אם הוועד לא יגיש את החלוקה, יעוד הקרקעות יקבע ע"י המנהל

Tagged with: , , , , ,
Posted in כללי

שיפוצים ובניה חדשה

  מעוניינים לשפץ? מזל טוב! לפני תחילת העבודה, מספר דברים שכדאי לדעת: כל בניה חדשה מעל 80 ס"מ מגובה הקרקע (לדוגמא, קיר בן שכנים) מחייבת רישיון. תהליך קבלת האישור כולל: תוכנית מהנדס ואדריכל פתיחת תיק בעירייה וקבלת היתר. למען קבלת ההיתר יש

Tagged with: , ,
Posted in מדריך