Blog Archives

מפות מדידה ותוקפן

תהליך הבניה וקבלת האישורים מצריך את השימוש במפות שונות. בשביל בעלי המקצוע זהו הז'רגון היומיומי, אך עבור הלקוח החד פעמי לעתים קרובות השפה אינה ברורה, כמו חוסר הבהירות בנוגע לדרישות התשלום וההבדלים בין סוגי המפות. להלן תיאור קצר של סוגי

Tagged with: , ,
Posted in כללי, מדריך

שיפוצים ובניה חדשה

  מעוניינים לשפץ? מזל טוב! לפני תחילת העבודה, מספר דברים שכדאי לדעת: כל בניה חדשה מעל 80 ס"מ מגובה הקרקע (לדוגמא, קיר בן שכנים) מחייבת רישיון. תהליך קבלת האישור כולל: תוכנית מהנדס ואדריכל פתיחת תיק בעירייה וקבלת היתר. למען קבלת ההיתר יש

Tagged with: , ,
Posted in מדריך