Blog Archives

מפות מדידה ותוקפן

תהליך הבניה וקבלת האישורים מצריך את השימוש במפות שונות. בשביל בעלי המקצוע זהו הז'רגון היומיומי, אך עבור הלקוח החד פעמי לעתים קרובות השפה אינה ברורה, כמו חוסר הבהירות בנוגע לדרישות התשלום וההבדלים בין סוגי המפות. להלן תיאור קצר של סוגי

Tagged with: , ,
Posted in כללי, מדריך

סימון שטחים עודפים במושבים

  בעקבות החלטת המנהל, נשלחה לאחרונה הודעה לוועדי המושבים עם דרישה להסדרת משבצת המושב ומעמדן של הקרקעות החקלאיות. בהודעה, המנהל דורש מהוועדים להסדיר את קרקעות המושב עפ"י התקן המאושר. אם הוועד לא יגיש את החלוקה, יעוד הקרקעות יקבע ע"י המנהל

Tagged with: , , , , ,
Posted in כללי