Blog Archives

מיהו המודד המוסמך?

מודד מוסמך הוא אדם שלמד מדידות באוניברסיטה/טכניון, סיים התמכות  של שנתיים, עמד בבחינות וקיבל רישיון ממוספר. מתי האדם מהישוב נזקק למודד ? כאשר האדם רוצה לבנות משהו חדש (בית, כביש,גשר, מטע וכד') כאשר יש סכסוך גבולות עם שכנים ויש צורך

Posted in בניה חדשה