You're in all Blogs Section
/*

תהליך הבניה וקבלת האישורים מצריך את השימוש במפות שונות. בשביל בעלי המקצוע זהו הז'רגון היומיומי, אך עבור הלקוח החד פעמי לעתים קרובות השפה אינה ברורה, כמו חוסר הבהירות בנוגע לדרישות התשלום וההבדלים בין סוגי המפות. להלן תיאור קצר של סוגי המפות:

מפה טופוגרפית:

מפה ערוכה, בקנה מידה נקוב, המראה את התכסית, התבליט והתשתית הגאודטית בשטח קרקע, בגבולות אותה מפה.
מפה טופוגרפית תכלול פרטים אלה: מבנים קבועים וארעיים בעלי יסודות, דרכים סלולות ובלתי סלולות, מסילות ברזל, גשרים וגשרונים, קירות תומכים, מצוקים, שטחי כריה, חציבה או חפירה, מקווי מים, נחלי איתן ונחלי אכזב, מעיינות ובארות, עמודי חשמל וטלפון, שוחות בקרה מסוגים שונים, עצים וגדרות קבועים מסוגים שונים וכיוצא באלה.

במילים אחרות, במפה יצוין כל מה שהמודד רואה בשטח, לכן לא יהיו קווים תת קרקעיים וכדומה.

מפה מצבית:

מפה טופוגרפית ללא תבליט.

כלומר מפה המתארת שטח נראה לעין, ללא ציון הגבהים.

רוב הלקוחות מבקשים מהמודד מפה מצבית וטופוגרפית, זוהי מפה המתארת את מצב השטח ביום המדידה עם ציון הגבהים. במפה זו מיקומה של כל נקודה מתואר בשלושת הצירים: x, y, z*.

תוקף המפה

המודד מחויב לציין על המפה את תאריך הביקור בשטח ואת תאריך הפקת המפה. בהערות המצורפות לכל מפה יצוין כי המפה תקפה לשישה חודשים בלבד. אין לזלזל בהערה זו ומהלך "חיי המפה" הגורמים המנהלתיים השונים בודקים את התוקף ואינם מחתימים מפות שעבר זמנן.

עפ"י החוק, תוקפה של מפה מצבית הינו שישה חודשים. חתימתו של המודד המוסמך על המפה מעידה על תוקפה, המודד מצהיר בחתימתו על תאימות המפה למצב הנוכחי בשטח.

מודד מוסמך ומקצועי לא יסכים לחתום על עדכון מפה ללא ביקור בשטח ולמעשה עובר על החוק. הביקור בשטח חשוב ונועד למנוע מצב בו המפה חתומה אך אינה משקפת את המציאות בשטח.

עדכון תוקף

על מנת להשמיש את המפה המודד מאריך את תוקפה ומעיד בחתימתו על התאמתה למציאות בזמן החתימה. לכן תהליך העדכון מצריך יציאה לשטח ובדיקת כל המפה מחדש על מנת לוודא שאין צורך בעריכתה. כדאי לזכור כי המפה מתארת את חלקת הלקוח וכן סביבתה, עד 10 מטרים מהגבול.  מכיוון שהחלקות השכנות הן חלק בלתי נפרד מהמפה, שינוי באחת החלקות השכנות מצריך עריכה מחדש,  גם אם אין שינוים בשטח של הלקוח.

מלבד בדיקת לשינוים בשטח הנמדד, על המודד לוודא שלא נערך שינוי בתכניות השונות החלות על השטח המדובר. הבדיקה חשובה מכיוון שמפת המודד מסתמכת על תכניות אזרחיות שונות (ת.ב.ע ות.צ.ר) המציינות את יעוד הקרקע, מיקום הגבולות וכו'.

לפיכך, המודד אינו יכול לדעת האם נדרש שינוי לפני יציאתו לשטח  ובדיקת כל המסמכים הרלוונטיים ולכן רוב הצעות המחיר לעדכון יכללו שתי האפשרויות: מחיר עבור עדכון ללא שינוי ומחיר עבור עדכון עם שינוי.

לקבלת הצעת מחיר ולשאלות נוספות ניתן לפנות באופן ישיר למודד.

 

*ניתן לקרוא על  סוגי מפות נוספים  במילון המונחים.

Tagged with: , ,
Posted in כללי, מדריך

סימון שטחים עודפים במושבים

 

בעקבות החלטת המנהל, נשלחה לאחרונה הודעה לוועדי המושבים עם דרישה להסדרת משבצת המושב ומעמדן של הקרקעות החקלאיות. בהודעה, המנהל דורש מהוועדים להסדיר את קרקעות המושב עפ"י התקן המאושר. אם הוועד לא יגיש את החלוקה, יעוד הקרקעות יקבע ע"י המנהל באופן חד צדדי ועלול להוביל לפגיעה במושב.

"תקן המושב"  הוא מספר המשפחות כפול דונם משק להם זכאים כל משפחה. לדוגמה, אם במושב יש 100 משפחות ולכל משפחה מוקצה 40 דונם, המשבצת של המושב צריכה להיות 4,000  דונם. במקרים בהם המשבצת מכילה שטח גדול יותר, על "העודף" עושים חוזה זמני המסדיר את הבעלות. לאחר השינוי הסדר האחזקה המנהל יכול להשאיר את החוזה הזמני או לחלופין להעביר את הבעלות ליישוב חדש.

מובן מאליו שהכנת המפה, חישובי השטחים וסימון החלקות ישפיעו על ערכן של כל קרקעות המושב בעתיד ועל עתידן הכלכלי של המשפחות. מסיבה זו יש חשיבות גבוהה למקצועיות ולסמכות של מכין העבודה, אשר צריכה להתבצע ע"י מודד מוסמך. שיאון משרד למדידות מספק שירותי מדידה למושבים באזור הדרום בכל התחומים כבר מעל ל 30 שנה ובצוות המשרד חברים אנשי מקצוע מהטובים ביותר עם שנות נסיון רבות לכל אחד.

אנו מציעים מגוון אפשרויות לאיתור השטחים ומיפוי אדמות המושב לכל המושבים באזור הדרום.  נשמח לתאם פגישות מקצועיות עם חברי משק וחברי ועדים על מנת להציג בפניכם דוגמאות, לתת מענה שאלותיכם ולהציע את המענה המתאים ביותר לישוב שלכם.

ליצרת קשר. 

 

 

Tagged with: , , , , ,
Posted in כללי

שיפוצים ובניה חדשה

 

מעוניינים לשפץ? מזל טוב!

לפני תחילת העבודה, מספר דברים שכדאי לדעת:
כל בניה חדשה מעל 80 ס"מ מגובה הקרקע (לדוגמא, קיר בן שכנים) מחייבת רישיון. תהליך קבלת האישור כולל:
 • תוכנית מהנדס ואדריכל
 • פתיחת תיק בעירייה וקבלת היתר. למען קבלת ההיתר יש להציג אישור בעלות, אישור מנהל מקרקעי ישראל ודרישות נוספות עפ"י בקשתם. (אישור מכבי אש, פיקוד העורף וכו')

צורך במפה

כל בניה חדשה לרוחב, מעל 30 מטר מרובע מחייבת מפת מדידה ותוכניות קונסטקטור, אדריכל ואישור מעירייה.
כל בניה מחדש מחייבת מפה עדכנית (בת פחות מ 6 חודשים).
 מדוע צריך מפה ממודד, אם יש לי ארכיטקט ומהנדס?
דבר ראשון,  המפה מציגה למתכנן את המצב המדויק בשטח: הטופוגרפיה, מיקום, שכנים, מיקום וגובה תשתיות וכן גבולות הנכס וכו'. בהמשך המפה תוגש  לועדת בנין ערים אשר אמורה לבדוק ולאשר את התוכנית ואת עמידתה בתקנות (קווי בניין, אחוז בניה וכד').
 בהמשך הבניה, על המודד למקם את הבית החדש בדיוק במיקום ובגובה שאושר בהיתר ולבסוף יש לבצע מדידות לטופס 4, לתעודת גמר.
שלבי ההכנה לפרויקט חדש
שלב ראשוני וחשוב ביותר הוא הכנת מפת רקע נכונה, חתומה ע"י מודד מוסמך בעלת המאפיינים הבאים:
א.        טופוגרפית: שיפועי שטח, גובה הניקוז וכו'
ב.        עפ"י חוק וחלוקה מוניציפלית : ציון מדויק של מחוז, נפה , גושים, חלקות, בעלות וכו'
ג.         ציון תשתיות: מים, ביוב, תקשורת, חשמל וכו'
מדריך מפורט על הוצאת היתר ניתן לקרוא באתר משרד הפנים.
Tagged with: , ,
Posted in מדריך

מיהו המודד המוסמך?

מודד מוסמך הוא אדם שלמד מדידות באוניברסיטה/טכניון, סיים התמכות  של שנתיים, עמד בבחינות וקיבל רישיון ממוספר.

מתי האדם מהישוב נזקק למודד ?

 • כאשר האדם רוצה לבנות משהו חדש (בית, כביש,גשר, מטע וכד')
 • כאשר יש סכסוך גבולות עם שכנים ויש צורך בהקמת גבולות ישנים.
 • כאשר רוצים לרשם נכס בטאבו ( דירה, בית, מגרש)
 • במהלך הבניה, ישנם מספר שלבים בהם צריך מודד :
  • בדיקת נכונות המיקום של המבנה המוקם.
  • בדיקת גבולות המבנה המוקם
  • בדיקת גבהים למבנה המוקם.

שיטות עבודה של המודד :

 • מדידה קרקעית באמצעות מכשור מתקדם, המשתמש בקרן אנפרא אדום וקרני ליזר
 • מדידה באמצעות צילומי אוויר (פוטוגומטריה)
 • מדידה באמצעות לווינים (GPS )

אמצעי העבודה של המודד : מכשיר ממוחשב למדידת זויות ומרחקים. (אותה ה"מצלמה" שאנשים רואים בדרכים) מיכשור GPS תוכנות מחשב לשירטוט מתצ"א – תוכנות לפיענוח תלת מימדי של התמונות, להמחשתן. מחשוב מתקדם המשמש לעיבוד מדידות השדה והצגתן במפה מפות ישנות ונתוני מדידה ישנים – לצורך הקמת גבולות היסטוריים

שיאון משרד למדידות :

המשרד נפתח בעיר ימית בשנת 1978 ועסק בהקמת חבל ימית (העיר ימית, סופה, שדות, נתיס העשרה, דקלה ועוד). לאחר פינוי סיניי המשרד עבר לאשקלון ( 1982). המשרד מצויד היום במיטב הציוד החדיש בתחומו, עם יחידה חדשה העוסקת בפוטוגמטריה וצוות של אנשי מקצוע מנוסים.

במהלך השנים, המשרד נותן שירותים לגופים ממשלתים רבים (מ.מ.י, מרכז מיפוי, עיריות, מועצות מקומיות) נתינת ייעוץ (דעת מומחה ) לבתי משפט וקהל פרטי רב.

השירותים הושנים המוצעים ע"י משרד המדדיות  :

 • הכנת מפות לתכנון וקבלת היתר מכל הסוגים (בתים משותפים, פרויקטים הנדסיים, בתים פרטיים וכו').
 • ליווי פרויקטים הנדסיים גדולים. (הקמת תחנות הכוח באשקלון, מחלף אשדוד וכד')
 • הכנת מפות לשטחים גדולים מתצלומי אוויר – פוטוגומטריה.
 • הכנת מפות לרישום בתים משותפים הכנת מפות לרישום מגרשים בטאבו הכנת מפות כרקע לתוכניות ממשלתיות. (ת.ב.ע – תוכנית בניין עיר)
Posted in בניה חדשה
-->
קטגוריות
קישורים