שיפוצים ובניה חדשה

 

מעוניינים לשפץ? מזל טוב!

לפני תחילת העבודה, מספר דברים שכדאי לדעת:
כל בניה חדשה מעל 80 ס"מ מגובה הקרקע (לדוגמא, קיר בן שכנים) מחייבת רישיון. תהליך קבלת האישור כולל:
  • תוכנית מהנדס ואדריכל
  • פתיחת תיק בעירייה וקבלת היתר. למען קבלת ההיתר יש להציג אישור בעלות, אישור מנהל מקרקעי ישראל ודרישות נוספות עפ"י בקשתם. (אישור מכבי אש, פיקוד העורף וכו')

צורך במפה

כל בניה חדשה לרוחב, מעל 30 מטר מרובע מחייבת מפת מדידה ותוכניות קונסטקטור, אדריכל ואישור מעירייה.
כל בניה מחדש מחייבת מפה עדכנית (בת פחות מ 6 חודשים).
 מדוע צריך מפה ממודד, אם יש לי ארכיטקט ומהנדס?
דבר ראשון,  המפה מציגה למתכנן את המצב המדויק בשטח: הטופוגרפיה, מיקום, שכנים, מיקום וגובה תשתיות וכן גבולות הנכס וכו'. בהמשך המפה תוגש  לועדת בנין ערים אשר אמורה לבדוק ולאשר את התוכנית ואת עמידתה בתקנות (קווי בניין, אחוז בניה וכד').
 בהמשך הבניה, על המודד למקם את הבית החדש בדיוק במיקום ובגובה שאושר בהיתר ולבסוף יש לבצע מדידות לטופס 4, לתעודת גמר.
שלבי ההכנה לפרויקט חדש
שלב ראשוני וחשוב ביותר הוא הכנת מפת רקע נכונה, חתומה ע"י מודד מוסמך בעלת המאפיינים הבאים:
א.        טופוגרפית: שיפועי שטח, גובה הניקוז וכו'
ב.        עפ"י חוק וחלוקה מוניציפלית : ציון מדויק של מחוז, נפה , גושים, חלקות, בעלות וכו'
ג.         ציון תשתיות: מים, ביוב, תקשורת, חשמל וכו'
מדריך מפורט על הוצאת היתר ניתן לקרוא באתר משרד הפנים.
Tagged with: , ,
Posted in מדריך