מפות מדידה ותוקפן

תהליך הבניה וקבלת האישורים מצריך את השימוש במפות שונות. בשביל בעלי המקצוע זהו הז'רגון היומיומי, אך עבור הלקוח החד פעמי לעתים קרובות השפה אינה ברורה, כמו חוסר הבהירות בנוגע לדרישות התשלום וההבדלים בין סוגי המפות. להלן תיאור קצר של סוגי המפות:

מפה טופוגרפית:

מפה ערוכה, בקנה מידה נקוב, המראה את התכסית, התבליט והתשתית הגאודטית בשטח קרקע, בגבולות אותה מפה.
מפה טופוגרפית תכלול פרטים אלה: מבנים קבועים וארעיים בעלי יסודות, דרכים סלולות ובלתי סלולות, מסילות ברזל, גשרים וגשרונים, קירות תומכים, מצוקים, שטחי כריה, חציבה או חפירה, מקווי מים, נחלי איתן ונחלי אכזב, מעיינות ובארות, עמודי חשמל וטלפון, שוחות בקרה מסוגים שונים, עצים וגדרות קבועים מסוגים שונים וכיוצא באלה.

במילים אחרות, במפה יצוין כל מה שהמודד רואה בשטח, לכן לא יהיו קווים תת קרקעיים וכדומה.

מפה מצבית:

מפה טופוגרפית ללא תבליט.

כלומר מפה המתארת שטח נראה לעין, ללא ציון הגבהים.

רוב הלקוחות מבקשים מהמודד מפה מצבית וטופוגרפית, זוהי מפה המתארת את מצב השטח ביום המדידה עם ציון הגבהים. במפה זו מיקומה של כל נקודה מתואר בשלושת הצירים: x, y, z*.

תוקף המפה

המודד מחויב לציין על המפה את תאריך הביקור בשטח ואת תאריך הפקת המפה. בהערות המצורפות לכל מפה יצוין כי המפה תקפה לשישה חודשים בלבד. אין לזלזל בהערה זו ומהלך "חיי המפה" הגורמים המנהלתיים השונים בודקים את התוקף ואינם מחתימים מפות שעבר זמנן.

עפ"י החוק, תוקפה של מפה מצבית הינו שישה חודשים. חתימתו של המודד המוסמך על המפה מעידה על תוקפה, המודד מצהיר בחתימתו על תאימות המפה למצב הנוכחי בשטח.

מודד מוסמך ומקצועי לא יסכים לחתום על עדכון מפה ללא ביקור בשטח ולמעשה עובר על החוק. הביקור בשטח חשוב ונועד למנוע מצב בו המפה חתומה אך אינה משקפת את המציאות בשטח.

עדכון תוקף

על מנת להשמיש את המפה המודד מאריך את תוקפה ומעיד בחתימתו על התאמתה למציאות בזמן החתימה. לכן תהליך העדכון מצריך יציאה לשטח ובדיקת כל המפה מחדש על מנת לוודא שאין צורך בעריכתה. כדאי לזכור כי המפה מתארת את חלקת הלקוח וכן סביבתה, עד 10 מטרים מהגבול.  מכיוון שהחלקות השכנות הן חלק בלתי נפרד מהמפה, שינוי באחת החלקות השכנות מצריך עריכה מחדש,  גם אם אין שינוים בשטח של הלקוח.

מלבד בדיקת לשינוים בשטח הנמדד, על המודד לוודא שלא נערך שינוי בתכניות השונות החלות על השטח המדובר. הבדיקה חשובה מכיוון שמפת המודד מסתמכת על תכניות אזרחיות שונות (ת.ב.ע ות.צ.ר) המציינות את יעוד הקרקע, מיקום הגבולות וכו'.

לפיכך, המודד אינו יכול לדעת האם נדרש שינוי לפני יציאתו לשטח  ובדיקת כל המסמכים הרלוונטיים ולכן רוב הצעות המחיר לעדכון יכללו שתי האפשרויות: מחיר עבור עדכון ללא שינוי ומחיר עבור עדכון עם שינוי.

לקבלת הצעת מחיר ולשאלות נוספות ניתן לפנות באופן ישיר למודד.

 

*ניתן לקרוא על  סוגי מפות נוספים  במילון המונחים.

Tagged with: , ,
Posted in כללי, מדריך